Danh sách các câu lệnh với file và thư mục trong Linux

Dưới đây là danh sách các câu lệnh với file và thư mục trong Linux (CentoS, Ubuntu …) giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan.

Các câu lệnh xem thông tin file và thư mục

LỆNH LINUXMỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
lsLấy danh sách tất cả các file và folder trong thư mục hiện hành
ls tenthumucLiệt kê nội dung bên trong một thư mục
ls -lNhư trên, nhưng liệt kê cả kích thước file, ngày cập nhật..
ls -aLiệt kê tất cả các file ẩn
pwdXuất đường dẫn của folder làm việc
cdThay đổi folder làm việc đến một folder mới (tương tự như trong DOS)
dfKiểm tra disk space
duXem disk space đã dùng cho một số file nhất định

Các câu lệnh thao tác với file và thư mục (tạo, xóa, tìm kiếm, phân quyền…)

LỆNH LINUXMỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
mountGắn hệ thống tập tin từ một thiết bị lưu trữ vào cây thư mục chính– mount /mnt/floppy: lắp thêm ổ mềm.– umount /mnt/floppy: gỡ bỏ ổ mềm– mount /mnt/cdrom: lắp ổ CD-ROM.
umountNgược với lệnh mount ở trên
mkdirTạo một thư mục, ví dụ: mkdir tenthumuc
touchTạo file mới
rmdirXóa một thư mục (chỉ xóa được file rỗng), muốn xóa thư mục không rỗng, các bạn dùng lệnh sau: rm -rf
mvĐổi tên hay di chuyển file hoặc folder
rmXóa file
cpCopy một hay nhiều file đến folder mới, ví dụ: cp taptinnguon taptindich
chmodPhân quyền file, folder, cấu trúc: chmod quyen tentaptin ,ví dụ: chown -hR user:user folder/ : Đổi owner cho folder hay file.
wgetDownload file.
findTìm kiếm file, ví dụ:– find /etc -name inittab: tìm file có tên inittab trong /etc– grep chuoi tentaptin: tìm kiếm chuoi trong tập tin tentaptin
lprĐể in một file (phải có một số daemon hoạt động để quản lý máy in)
lprmHủy lệnh in file ở hàng đợi của máy in
lpqHiển thị danh sách hàng đợi của máy in
echo chuoiSao chép chuỗi tới màn hình dòng lệnh

Các câu lệnh để xử lý với nội dung file

LỆNH LINUXMỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
wcĐếm số dòng, số kí tự… trong file
catXem nội dung file
moreXem nội dung tập tin theo trang
lessXem nội dung tập tin theo dòng
viKhởi động trình soạn thảo văn bản vi
tailXem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng cuối, muốn xem 100 dòng cuối thì dùng lệnh sau: tail 100 tenfile)
headXem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng đầu, muốn xem 100 dòng đầu thì dùng lệnh sau: head 100 tenfile)
ln existingfile new-linkTạo một đường dẫn tới một tập tin (liên kết cứng)

Lệnh nén và giải nén trong Linux

LỆNH LINUXMỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
tar -cvfNén file/thư mục sang định dạng .tar
tar -xvfGiải nén file .tar
gzipChuyển file .tar sang .tar.gz
gunzipChuyển file .tar.gz về .tar
tar -xzfGiải nén file .tar.gz, ví dụ: tar -xvf archive.tar
tar -zxvfGiải nén file .tar.bz2
tar -jxvfGiải nén file .tar.gz2
ln existingfile new-linkTạo một đường dẫn tới một tập tin (liên kết cứng)
tar -cvzpfNén một folder, ví dụ: tar -cvzpf archive.tgz /home/example/public_html/folder
tar -tzf backup.tar.gzLiệt kê file nén gz
unzipGiải nén file .zip
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận