Gửi kết quả VNBenchmark

Tại đây bạn có thể gửi kết quả của công cụ VNBenchmark trên vps của bạn. Chúng tôi sẽ dựa vào bài test này để đưa ra đánh giá đối với VPS và nhiều khả năng hiển thị trên website.

Dưới đây là quy trình của chúng tôi:

  1. Chúng tôi nhận được kết quả bài test từ bạn sau khi đã chạy công cụ trên vps
  2. Trong vòng 24 giờ nhận được kết quả, chúng tôi sẽ xác nhận với bạn lại thông tin.
  3. 3 ngày sau đó, chúng tôi sẽ đánh giá chất lượng của vps và cân nhắc & lên bài đánh giá.
  4. Cuối cùng là gửi lại xác nhận của chúng tôi, có kèm theo bài đánh giá hoặc các thông tin khác nếu có.

Thông tin cá nhân