Vultr 5$ Regular 1GB

 • Đánh giá 3.6/5 Rất tốt
 • Gói VPS 5$ Regular 1GB
 • Phí dịch vụ 5$ /tháng
 • Số CPU 1 core
 • Ổ cứng 25GB
 • RAM 1GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 1TB
 • Thanh toán theo giờ Có
 • VNBenchmark version 2

Đánh giá hiệu năng của gói VPS Regular 1GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS) CPU @ 2.40GHz
 • Location: Đức
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Chi tiết về Gói VPS

CPU model : Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS)
Number of cores : 1
CPU frequency : 2399.996 MHz
Total size of Disk : 24.9 GB (9.7 GB Used)
Total amount of Mem : 976 MB (163 MB Used)
Total amount of Swap : 2399 MB (1 MB Used)
System uptime : 0 days, 0 hour 12 min
Load average : 0.43, 0.26, 0.19
OS : Ubuntu 20.04.4 LTS
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.4.0-113-generic
Virt : kvm

Geekbench 5 CPU

Bài test Điểm số
Đa luồng 638
Đơn luồng 638

Benchmark Ổ cứng

Tên Điểm số
Read 43.5k
Write 14.5k

Benchmark RAM

Tên Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán Độ trễ
Random Read 4516.21 MB/s 4624594.51 ops/s 0.00 ms
Random Read 1M 17243.34 MB/s 17243.34 ops/s 0.23 ms
Random Write 3510.10 MB/s 3594338.01 ops/s 0.00 ms
Random Write 1M 11889.97 MB/s 11889.97 ops/s 0.00 ms

Benchmark Network

Server Download Độ trễ/Ping
CacheFly 130MB/s  0.996 ms
Vultr – Los Angeles 57.9MB/s 99.280 ms
Vultr – Seattle 61.3MB/s 85.693 ms
Linode – Tokyo 126MB/s 1.799 ms
Linode – Singapore 37.9MB/s 74.354 ms
Softlayer – HongKong 48.0MB/s 46.383 ms
VNPT – Ha Noi 2.98MB/s 99.088 ms
VNPT – Da Nang 1.98MB/s 91.726 ms
VNPT – Ho Chi Minh 2.33MB/s 194.120 ms
Viettel – Ha Noi 25.1MB/s 68.748 ms
Viettel IDC – Ha Noi 5.35MB/s 101.406 ms
Viettel – Da Nang 10.3MB/s 75.889 ms
Viettel – Ho Chi Minh 22.8MB/s 81.323 ms