Vultr 10$ Regular 2GB

 • Đánh giá 3.3/5 Tốt
 • Gói VPS 10$ Regular 2GB
 • Phí dịch vụ 10$ /tháng
 • Số CPU 1 core
 • Ổ cứng 55GB
 • RAM 2GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 2TB
 • Thanh toán theo giờ Có
 • VNBenchmark version 2

Đánh giá hiệu năng của gói VPS Regular 2GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) CPU @ 2.60GHz
 • Location: Tokyo, Nhật Bản
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Chi tiết về Gói VPS

CPU model : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
Number of cores : 1
CPU frequency : 2593.904 MHz
Total size of Disk : 53.4 GB (10.0 GB Used)
Total amount of Mem : 1983 MB (167 MB Used)
Total amount of Swap : 5199 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 0 hour 5 min
Load average : 1.49, 1.45, 0.72
OS : Ubuntu 20.04.4 LTS
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.4.0-113-generic
Virt : kvm

Geekbench 5 CPU

Bài test Điểm số
Đa luồng 656
Đơn luồng 648

Benchmark Ổ cứng

Tên Điểm số
Read 48.3k
Write 16.2k

Benchmark RAM

Tên Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán Độ trễ
Random Read 5454.66 MB/s 5585573.35 ops/s 0.00 ms
Random Read 1M 20625.08 MB/s 20625.08 ops/s 0.19 ms
Random Write 4241.22 MB/s 4343011.54 ops/s 0.00 ms
Random Write 1M 13217.19 MB/s 13217.19 ops/s 0.00 ms

Benchmark Network

Server Download Độ trễ/Ping
CacheFly 148MB/s 0.309 ms
Vultr – Los Angeles 58.6MB/s 98.916 ms
Vultr – Seattle 66.0MB/s 85.160 ms
Linode – Tokyo 156MB/s 1.019 ms
Linode – Singapore 39.3MB/s 70.320 ms
Softlayer – HongKong 28.9MB/s 45.644 ms
VNPT – Ha Noi 3.10MB/s 101.337 ms
VNPT – Da Nang 2.15MB/s 89.103 ms
VNPT – Ho Chi Minh 3.03MB/s 184.206 ms
Viettel – Ha Noi 25.7MB/s 68.943 ms
Viettel IDC – Ha Noi 6.74MB/s 71.587 ms
Viettel – Da Nang 11.4MB/s 75.118 ms
Viettel – Ho Chi Minh 18.9MB/s 80.244 ms