UpCloud 5$ Simple 1GB

 • Đánh giá 3.6/5 Rất tốt
 • Gói VPS 5$ Simple 1GB
 • Phí dịch vụ 5$ /tháng
 • Số CPU 1 core
 • Ổ cứng 25GB
 • RAM 1GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 1TB
 • Thanh toán theo giờ Có
 • VNBenchmark version 2

Đánh giá hiệu năng của gói VPS Simple 1GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: AMD EPYC 7542 32-Core Processor CPU @ 2.90GHz
 • Location: Đức
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Geekbench 5 CPU

Bài test Điểm số
Đa luồng 890
Đơn luồng 909

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 145.17 MiB/s 0 MiB/s 0.11 ms
Random Read-Write 4k 33.08 MiB/s 22.05 MiB/s 0.12 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 45.40 MiB/s 0.15 ms
Sequential Read 128k 400.20 MiB/s 0 MiB/s 1.25 ms
Sequential Write 128k 0 MiB/s 399.40 MiB/s 0.55 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 30.00 s 6.16 GiB/sec 6454779 ops/sec
Read 1MB 22.59 s 44.26 GiB/sec 45318 ops/sec
Write 19.21 s 5.21 GiB/sec 5458138 ops/sec
Write 1MB 20.51 s 19.50 GiB/sec 19966 ops/sec

Benchmark Network

Server Download Upload
Clouvider
London, UK (10G)
949 Mbits/sec 952 Mbits/sec
Online.net
Paris, FR (10G)
950 Mbits/sec 996 Mbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US (10G)
904 Mbits/sec 935 Mbits/sec
Hybula
The Netherlands (40G)
953 Mbits/sec 1000 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
838 Mbits/sec 877 Mbits/sec