UpCloud 20$ Simple 4GB

 • Đánh giá 3.4/5 Tốt
 • Gói VPS 20$ Simple 4GB
 • Phí dịch vụ 20$ /tháng
 • Số CPU 2 core
 • Ổ cứng 80GB
 • RAM 4GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 4TB
 • Thanh toán theo giờ Có
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói VPS Simple 4GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: AMD EPYC 7542 32-Core Processor CPU @ 2.90GHz
 • Location: New York, Mỹ
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Geekbench 5 CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 3.21 ms 1245 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 1.60 ms 623.16 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 172.62 MiB/s 0 MiB/s 0.09 ms
Random Read-Write 4k 31.46 MiB/s 20.97 MiB/s 0.13 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 41.16 MiB/s 0.17 ms
Sequential Read 400.21 MiB/s 0 MiB/s 0.04 ms
Sequential Read 128k 400.32 MiB/s 0 MiB/s 1.25 ms
Sequential Write 0 MiB/s 135.13 MiB/s 0.05 ms
Sequential Write 128k 0 MiB/s 399.52 MiB/s 0.55 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 21.55 s 9.28 GiB/sec 9733276 ops/sec
Read 1MB 12.19 s 82.01 GiB/sec 83978 ops/sec
Write 26.34 s 3.80 GiB/sec 3980407 ops/sec
Write 1MB 19.45 s 20.56 GiB/sec 21057 ops/sec

Benchmark Network

Server File Download (MB) Thời gian Download (ms) File Upload (MB) Thời gian Upload (ms) Ping (ms)
randomlake-speedtest.gobertram.com 784 10451 452 10381 21
mtcspeedtest.catskill.net 1090 10359 535 10264 12
speedtest.philasd.org 1165 10294 1179 10168 8
ashburn.speedtest.shentel.net 1112 10267 937 10173 7