UpCloud 10$ Simple 2GB

 • Đánh giá 3.7/5 Rất tốt
 • Gói VPS 10$ Simple 2GB
 • Phí dịch vụ 10$ /tháng
 • Số CPU 1 core
 • Ổ cứng 50GB
 • RAM 2GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 2TB
 • Thanh toán theo giờ Có
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói VPS Simple 2GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: AMD EPYC 7542 32-Core Processor CPU @ 2.90GHz
 • Location: Đức
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Geekbench 5 CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 7.70 ms 519.61 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 1.63 ms 614.44 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 156.78 MiB/s 0 MiB/s 0.10 ms
Random Read-Write 4k 33.71 MiB/s 22.47 MiB/s 0.12 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 46.30 MiB/s 0.15 ms
Sequential Read 400.30 MiB/s 0 MiB/s 0.04 ms
Sequential Read 128k 400.08 MiB/s 0 MiB/s 1.25 ms
Sequential Write 0 MiB/s 165.84 MiB/s 0.04 ms
Sequential Write 128k 0 MiB/s 399.94 MiB/s 0.55 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 30.00 s 6.11 GiB/sec 6406548 ops/sec
Read 1MB 22.66 s 44.13 GiB/sec 45184 ops/sec
Write 19.25 s 5.19 GiB/sec 5446612 ops/sec
Write 1MB 20.18 s 19.82 GiB/sec 20292 ops/sec

Benchmark Network

Server File Download (MB) Thời gian Download (ms) File Upload (MB) Thời gian Upload (ms) Ping (ms)
speedtest.previder.nl 1181 10270 510 10358 13
speedtest.gigaspeedsurfer.de 1144 10265 603 10139 12
kappenhagen.tech 158 11861 194 10729 11
speedtest.uit.one 697 10570 642 10135 9