OVHcloud 3.5$ Starter 1GB

 • Đánh giá 2.4/5 Trung bình
 • Gói VPS 3.5$ Starter 1GB
 • Phí dịch vụ 3.5$ /tháng
 • Số CPU 1 core
 • Ổ cứng 20GB
 • RAM 2GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông Không giới hạn
 • Thanh toán theo giờ Không
 • Port mạng 100Mbs
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói VPS OVHcloud Starter 1GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: ntel Core Processor (Haswell) CPU @ 2.40GHz
 • Location: Virginia, Mỹ
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Benchmark CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 14.80 ms 270.02 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 3.82 ms 261.90 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 27.23 MiB/s 0 MiB/s 0.57 ms 1.18 ms
Random Read-Write 4k 21.71 MiB/s 14.47 MiB/s 0.19 ms 1.12 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 15.33 MiB/s 0.45 ms 2.18 ms
Sequential Read 708.32 MiB/s 0 MiB/s 0.02 ms 0.08 ms
Sequential Read 128k 750.81 MiB/s 0 MiB/s 0.67 ms 0.84 ms
Sequential Write 0 MiB/s 337.70 MiB/s 0.02 ms 0.01 ms
Sequential Write 128k 0 MiB/s 779.87 MiB/s 0.28 ms 0.15 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 30.00 s 4.11 GiB/sec 4313939 ops/sec
Read 1MB 30.00 s 16.43 GiB/sec 16820 ops/sec
Write 30.00 s 3.18 GiB/sec 3332169 ops/sec
Write 1MB 30.00 s 10.25 GiB/sec 10494 ops/sec

Benchmark Network

Server File Download (MB) Thời gian Download (ms) File Upload (MB) Thời gian Upload (ms) Ping (ms)
speedtest.winchesterwireless.com 135 11074 135 11244 14
nycmetro-speedtest.reliablesite.net 139 11467 130 10804 8
edinburg.speedtest.shentel.net 137 11249 123 10175 9
ook-nyc-x1.puregig.net 133 12190 111 11253 7