Linode 60$ Dedicated 8GB

 • Đánh giá 2/5 Trung bình
 • Gói VPS 60$ Dedicated 8GB
 • Phí dịch vụ 60$ /tháng
 • Số CPU 4 dedicated core
 • Ổ cứng 160GB
 • RAM 8GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 5TB
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói Dedicated 8GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: AMD EPYC 7601 32-Core Processor 2.2 GHz
 • Location: New Jersey, Mỹ
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Benchmark CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 3.77 ms 1061 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 1.95 ms 512.03 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 160.44 MiB/s 0 MiB/s 0.10 ms
Random Read-Write 4k 29.30 MiB/s 19.53 MiB/s 0.14 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 41.09 MiB/s 0.17 ms
Sequential Read 816.38 MiB/s 0 MiB/s 0.02 ms
Sequential Write 0 MiB/s 42.87 MiB/s 0.16 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 12.40 s 16.12 GiB/sec 16905268 ops/sec
Read 1MB 12.64 s 79.11 GiB/sec 81005 ops/sec
Write 12.15 s 8.23 GiB/sec 8631939 ops/sec
Write 1MB 12.61 s 31.70 GiB/sec 32465 ops/sec

Benchmark Network

Server File Download (MB) Thời gian Download (ms) File Upload (MB) Thời gian Upload (ms) Ping (ms)
speedtest-engine.primus.ca 494 10208 329 10399 13
chicago02.speedtest.windstream.net 345 10840 466 11075 13
speedtest-syr1.northland.net 897 10374 624 10256 12
speedtest.empireaccess.com 1124 10408 913 10157 12