Linode 5$ Shared 1GB

 • Đánh giá 2/5 Trung bình
 • Gói VPS 5$ Shared 1GB
 • Phí dịch vụ 5$ /tháng
 • Số CPU 1 core
 • Ổ cứng 25GB
 • RAM 1GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 1TB
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói Shared 1GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: AMD EPYC 7642 48-Core Processor 2.3 GHz
 • Location: New Jersey, Mỹ
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Benchmark CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 6.57 ms 608.75 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 1.64 ms 610.17 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 63.79 MiB/s 0 MiB/s 0.24 ms
Random Read-Write 4k 17.52 MiB/s 11.68 MiB/s 0.23 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 22.86 MiB/s 0.30 ms
Sequential Read 333 MiB/s 0 MiB/s 0.05 ms
Sequential Read 128k 511.86 MiB/s 0 MiB/s 0.98 ms
Sequential Write 0 MiB/s 97.03 MiB/s 0.07 ms
Sequential Write 128k 0 MiB/s 792.20 MiB/s 0.28 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 30.00 s 6.03 GiB/sec 6324651 ops/sec
Read 1MB 23.67 s 42.24 GiB/sec 43256 ops/sec
Write 19.71 s 5.07 GiB/sec 5320874 ops/sec
Write 1MB 21.06 s 18.99 GiB/sec 19446 ops/sec

Benchmark Network

Server File Download (MB) Thời gian Download (ms) File Upload (MB) Thời gian Upload (ms) Ping (ms)
newyork02.speedtest.windstream.net 1014 10148 1005 10071 9
spt-nyc.as13786.net 1547 10122 1147 10105 10
ookla-speedtest.iu13.net 1757 10068 919 10057 11
ashburn.speedtest.shentel.net 1539 10081 611 10155 6