Linode 40$ Shared 8GB

 • Đánh giá 2/5 Trung bình
 • Gói VPS 40$ Shared 8GB
 • Phí dịch vụ 40$ /tháng
 • Số CPU 4 core
 • Ổ cứng 160GB
 • RAM 8GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 5TB
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói Shared 8GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: AMD EPYC 7501 32-Core Processor 2.0 GHz
 • Location: Toronto, Canada
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Benchmark CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 2.10 ms 1901 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 2.08 ms 480.44 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 136.31 MiB/s 0 MiB/s 0.11 ms
Random Read-Write 4k 29.43 MiB/s 19.62 MiB/s 0.14 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 48.83 MiB/s 0.14 ms
Sequential Read 863.21 MiB/s 0 MiB/s 0.02 ms
Sequential Read 128k 1008 MiB/s 0 MiB/s 0.49 ms
Sequential Write 0 MiB/s 81.91 MiB/s 0.08 ms
Sequential Write 128k 0 MiB/s 661.39 MiB/s 0.33 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 17.99 s 11.12 GiB/sec 11657467 ops/sec
Read 1MB 7.53 s 132.74 GiB/sec 135930 ops/sec
Write 30.00 s 2.68 GiB/sec 2806754 ops/sec
Write 1MB 30.00 s 11.60 GiB/sec 11875 ops/sec

Benchmark Network

Server File Download (MB) Thời gian Download (ms) File Upload (MB) Thời gian Upload (ms) Ping (ms)
speedtest-syr1.northland.net 891 10371 634 10197 10
tor63spd01.srvr.bell.ca 3106 10157 1687 10083 9
chicago02.speedtest.windstream.net 838 10203 547 10334 8
nycmetro-speedtest.reliablesite.net 1273 10315 747 10243 8