Linode 20$ Shared 4GB

 • Đánh giá 2/5 Trung bình
 • Gói VPS 20$ Shared 4GB
 • Phí dịch vụ 20$ /tháng
 • Số CPU 2 core
 • Ổ cứng 80GB
 • RAM 4GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 4TB
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói Shared 4GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: AMD EPYC 7542 32-Core Processor 2.9 GHz
 • Location: New Jersey, Mỹ
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Benchmark CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 3.18 ms 1257 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 1.59 ms 628.69 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 63 MiB/s 0 MiB/s 0.25 ms
Random Read-Write 4k 35.83 MiB/s 23.89 MiB/s 0.11 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 61.12 MiB/s 0.11 ms
Sequential Read 1302 MiB/s 0 MiB/s 0.01 ms
Sequential Read 128k 1127 MiB/s 0 MiB/s 0.44 ms
Sequential Write 0 MiB/s 208.53 MiB/s 0.03 ms
Sequential Write 128k 0 MiB/s 1403 MiB/s 0.16 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 15.82 s 12.64 GiB/sec 13251768 ops/sec
Read 1MB 11.37 s 87.92 GiB/sec 90030 ops/sec
Write 23.69 s 4.22 GiB/sec 4426227 ops/sec
Write 1MB 10.78 s 37.10 GiB/sec 37987 ops/sec

Benchmark Network

Server File Download (MB) Thời gian Download (ms) File Upload (MB) Thời gian Upload (ms) Ping (ms)
spt-nyc.as13786.net 1640 10184 1175 10239 10
newyork02.speedtest.windstream.net 1571 10175 1084 10137 12
ashburn.speedtest.shentel.net 2633 10126 664 10184 8
clinton.speedtest.centurylink.net 2592 10138 980 10036 6