Linode 10$ Shared 2GB

 • Đánh giá 2/5 Trung bình
 • Gói VPS 10$ Shared 2GB
 • Phí dịch vụ 10$ /tháng
 • Số CPU 1 core
 • Ổ cứng 50GB
 • RAM 2GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 2TB
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói Shared 2GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: AMD EPYC 7601 32-Core Processor 2.2 GHz
 • Location: New Jersey, Mỹ
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Benchmark CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 8.14ms 490.94 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 2.04 ms 488.67 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 80.95 MiB/s 0 MiB/s 0.19 ms
Random Read-Write 4k 24.40 MiB/s 16.26 MiB/s 0.17 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 42.98 MiB/s 0.16 ms
Sequential Read 678.56 MiB/s 0 MiB/s 0.02 ms
Sequential Write 0 MiB/s 102.70 MiB/s 0.07 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 30.00 s 4.47 GiB/sec 4688401 ops/sec
Read 1MB 29.92 s 33.42 GiB/sec 34226 ops/sec
Write 28.47 s 3.51 GiB/sec 3682910 ops/sec
Write 1MB 29.87 s 13.39 GiB/sec 13712 ops/sec

Benchmark Network

Server File Download (MB) Thời gian Download (ms) File Upload (MB) Thời gian Upload (ms) Ping (ms)
speedtest.stroudmedia.com 995 10335 558 10281 10
speedtest0.lafayette.edu 1032 10454 1039 10296 8
clinton.speedtest.centurylink.net 1088 10325 1035 10186 7
spt-nyc.as13786.net 1561 10206 1399 10171 7