DigitalOcean 5$ Basic 1GB

 • Đánh giá 3.8/5 Rất tốt
 • Gói VPS 5$ Basic 1GB
 • Phí dịch vụ 5$ /tháng
 • Số CPU 1 core
 • Ổ cứng 25GB
 • RAM 1GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 1TB
 • Thanh toán theo giờ Có
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói VPS Basic 1GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: Intel(R) Xeon(R) Gold 6140 CPU @ 2.30GHz
 • Location: Frankfurt, Đức
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Benchmark CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 10.74 ms 371.93 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 2.69 ms 371.61 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 96.95 MiB/s 0 MiB/s 0.16 ms
Random Read-Write 4k 28.44 MiB/s 18.96 MiB/s 0.14 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 44.81 MiB/s 0.15 ms
Sequential Read 251.21 MiB/s 0 MiB/s 0.06 ms
Sequential Write 0 MiB/s 105.51 MiB/s 0.06 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 30.00 s 5.29 GiB/sec 5551018 ops/sec
Read 1MB 30.00 s 20.18 GiB/sec 20665 ops/sec
Write 23.98 s 4.17 GiB/sec 4372091 ops/sec
Write 1MB 28.47 s 14.05 GiB/sec 14387 ops/sec

Benchmark Network

Server File Download (MB) Thời gian Download (ms) File Upload (MB) Thời gian Upload (ms) Ping (ms)
ookla2.neon-it.de 695 10454 238 10413 16
zentomomc.eu 327 12704 313 10362 7
speedtest.avrx.de 2188 10205 329 10616 7
ookla.puh-speedtest.de 2270 10133 331 10241 7