DigitalOcean 21$ Premium Intel 2GB

 • Đánh giá 2.8/5 Trung bình
 • Gói VPS 21$ Premium Intel 2GB
 • Phí dịch vụ 21$ /tháng
 • Số CPU 2 core
 • Ổ cứng 60GB
 • RAM 2GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 3TB
 • Thanh toán theo giờ Có
 • VNBenchmark version 2

Đánh giá hiệu năng của gói VPS Regular 2GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: DO-Premium-Intel @ 2.0GHz
 • Location: Singapore
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Chi tiết về Gói VPS

CPU model : DO-Premium-Intel
Number of cores : 2
CPU frequency : 2000.004 MHz
Total size of Disk : 59.5 GB (5.2 GB Used)
Total amount of Mem : 1983 MB (597 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime : 52 days, 2 hour 16 min
Load average : 0.64, 0.19, 0.06
OS : Ubuntu 20.04.4 LTS
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.4.0-122-generic
Virt : kvm

Geekbench 5 CPU

Bài test Điểm số
Đa luồng 1303
Đơn luồng 697

Full test:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20322769

Benchmark Ổ cứng

Tên Điểm số
Read IOPS 57.7k
Write IOPS 19.3k

Benchmark RAM

Tên Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán Độ trễ
Random Read 8331.70 MB/s 8531661.51 ops/s 0.00 ms
Random Read 1M 31719.15 MB/s 31719.15 ops/s 0.13 ms
Random Write 3839.05 MB/s 3931185.77 ops/s 0.00 ms
Random Write 1M 20691.98 MB/s 20691.98 ops/s 0.00 ms

Benchmark Network

Server Download Độ trễ/Ping
CacheFly 835KB/s 2.316 ms
Vultr – Los Angeles 6.96MB/s 13.437 ms
Vultr – Seattle 17.6MB/s 20.092 ms
Linode – Tokyo 8.63MB/s 247.148 ms
Linode – Singapore 10.8MB/s 202.443 ms
VNPT – Ha Noi 2.33MB/s 214.012 ms
VNPT – Da Nang 3.33MB/s 214.566 ms
VNPT – Ho Chi Minh 739KB/s 221.226 ms
Viettel – Ha Noi 6.82MB/s 246.678 ms
Viettel – Da Nang 4.14MB/s 220.507 ms