DigitalOcean 20$ Basic 4GB

 • Đánh giá 3.5/5 Rất tốt
 • Gói VPS 20$ Basic 4GB
 • Phí dịch vụ 20$ /tháng
 • Số CPU 2 core
 • Ổ cứng 80GB
 • RAM 4GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 4TB
 • Thanh toán theo giờ Có
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói VPS Basic 4GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: Intel(R) Xeon(R) Gold 6140 CPU @ 2.30GHz
 • Location: Đức
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Benchmark CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 5.67 ms 704.67 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 2.80 ms 357.50 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 114.40 MiB/s 0 MiB/s 0.14 ms
Random Read-Write 4k 17.45 MiB/s 11.63 MiB/s 0.23 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 20.63 MiB/s 0.33 ms
Sequential Read 312.03 MiB/s 0 MiB/s 0.05 ms
Sequential Write 0 MiB/s 152.79 MiB/s 0.04 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 22.03 s 9.08 GiB/sec 9519923 ops/sec
Read 1MB 27.22 s 36.74 GiB/sec 37619 ops/sec
Write 27.79 s 3.60 GiB/sec 3773543 ops/sec
Write 1MB 26.72 s 14.97 GiB/sec 15327 ops/sec

Benchmark Network

Server File Download (MB) Thời gian Download (ms) File Upload (MB) Thời gian Upload (ms) Ping (ms)
speedtest.vodafone-ip.de 498 10384 303 10450 33
sp1.mbn-glasfaser.de 0 10660 242 10410 7
ashburn.speedtest.shentel.net 166 11041 85 11083 7
speedgauge2.optonline.net 150 10965 91 10854 6