DigitalOcean 10$ Basic 2GB

 • Đánh giá 3/5 Tốt
 • Gói VPS 10$ Basic 2GB
 • Phí dịch vụ 10$ /tháng
 • Số CPU 1 core
 • Ổ cứng 50GB
 • RAM 2GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 2TB
 • Thanh toán theo giờ Có
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói VPS Basic 2GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: ???? @ 2.50GHz
 • Location: New York, Mỹ
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Benchmark CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 11.72 ms 340.81 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 2.90 ms 344.13 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 83.56 MiB/s 0 MiB/s 0.19 ms
Random Read-Write 4k 17.70 MiB/s 11.80 MiB/s 0.23 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 22.55 MiB/s 0.30 ms
Sequential Read 316.87 MiB/s 0 MiB/s 0.05 ms
Sequential Read 128k 556.62 MiB/s 0 MiB/s 0.90 ms
Sequential Write 0 MiB/s 66.17 MiB/s 0.10 ms
Sequential Write 128k 0 MiB/s 400.69 MiB/s 0.54 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 30.00 s 4.65 GiB/sec 4876520 ops/sec
Read 1MB 30.00 s 14.44 GiB/sec 14781 ops/sec
Write 28.99 s 3.45 GiB/sec 3617427 ops/sec
Write 1MB 30.00 s 10.05 GiB/sec 10292 ops/sec

Benchmark Network

Server File Download (MB) Thời gian Download (ms) File Upload (MB) Thời gian Upload (ms) Ping (ms)
va.na.speedtest.i3d.net 1648 12972 478 10369 13
ookla-speedtest.iu13.net 1720 10327 1127 10130 11
ashburn.speedtest.shentel.net 166 11041 85 11083 7
speedgauge2.optonline.net 150 10965 91 10854 6