Contabo 7$ 8GB VPS S NVMe

 • Đánh giá 3.7/5 Rất tốt
 • Gói VPS 7$ 8GB VPS S NVMe
 • Phí dịch vụ 7$ -> 10$ /tháng
 • Số CPU 4 core
 • Ổ cứng 50GB NVMe
 • RAM 8GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 32TB
 • Port mạng 200Mbs
 • Phí Setup 1.25$ -> 3$
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói Dedicated 8GB mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: AMD EPYC 7282 16-Core Processor 2.8 GHz
 • Location: Dusseldorf, Đức
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Benchmark CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 1.67 ms 2395 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 1.67 ms 599.74 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 282.98 MiB/s 0 MiB/s 0.05 ms
Random Read-Write 4k 29.75 MiB/s 19.84 MiB/s 0.14 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 20.67 MiB/s 0.33 ms
Sequential Read 902.27 MiB/s 0 MiB/s 0.02 ms
Sequential Read 128k 1956 MiB/s 0 MiB/s 0.25 ms
Sequential Write 0 MiB/s 140.88 MiB/s 0.05 ms
Sequential Write 128k 0 MiB/s 475.17 MiB/s 0.46 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 13.43 s 14.89 GiB/sec 15609051 ops/sec
Read 1MB 5.94 s 168.25 GiB/sec 172292 ops/sec
Write 26.15 s 3.82 GiB/sec 4008978 ops/sec
Write 1MB 18.45 s 21.68 GiB/sec 22198 ops/sec

Benchmark Network

Server File Download (MB) Thời gian Download (ms) File Upload (MB) Thời gian Upload (ms) Ping (ms)
rennes3.speedtest.orange.fr 278 11297 245 10779 18
speedtest.eu.kamatera.com 272 10994 157 11620 14
speedtest.eti.cfdata.org 162 11208 151 11459 11
ook-fra-x1.puregig.net 282 11345 249 10715 8