Contabo 35$ 60GB VPS XL NVMe

 • Đánh giá 3.3/5 Tốt
 • Gói VPS 35$ 60GB VPS XL NVMe
 • Phí dịch vụ 35$ -> 52$ /tháng
 • Số CPU 10 core
 • Ổ cứng 400GB NVMe
 • RAM 60GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 32TB
 • Port mạng 1000Mbs
 • Phí Setup 7.5$ -> 17$
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói VPS XL NVMe mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: AMD EPYC 7282 16-Core Processor 2.8 GHz
 • Location: Đức
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Benchmark CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 2.81 ms 3549 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 1.72 ms 581.93 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 195.77 MiB/s 0 MiB/s 0.20 ms
Random Read-Write 4k 6.03 MiB/s 4.02 MiB/s 1.70 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 6.52 MiB/s 2.61 ms
Sequential Read 305.24 MiB/s 0 MiB/s 0.13 ms
Sequential Read 128k 1221 MiB/s 0 MiB/s 1.02 ms
Sequential Write 0 MiB/s 28.96 MiB/s 0.59 ms
Sequential Write 128k 0 MiB/s 344.40 MiB/s 1.59 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 13.58 s 14.72 GiB/sec 15437167 ops/sec
Read 1MB 4.47 s 223.51 GiB/sec 228869 ops/sec
Write 27.82 s 3.59 GiB/sec 3768208 ops/sec
Write 1MB 16.33 s 24.50 GiB/sec 25083 ops/sec

Benchmark Network

Server File Download (MB) Thời gian Download (ms) File Upload (MB) Thời gian Upload (ms) Ping (ms)
speedtest.korton.net 703 10474 433 10240 13
speedtest.eu.kamatera.com 383 10413 344 15197 13
speedtest.ehv.vodafone.nl 560 15812 401 10341 12
speedtestnetgauge.voo.be 321 13312 260 10512 8