Contabo 20$ 30GB VPS L NVMe

 • Đánh giá 3.2/5 Tốt
 • Gói VPS 20$ 30GB VPS L NVMe
 • Phí dịch vụ 20$ -> 29.49$ /tháng
 • Số CPU 8 core
 • Ổ cứng 200GB NVMe
 • RAM 30GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 32TB
 • Port mạng 600Mbs
 • Phí Setup 3.5$ -> 9.5$
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói VPS L NVMe mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: AMD EPYC 7282 16-Core Processor 2.8 GHz
 • Location: Đức
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Benchmark CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 1.69 ms 4733 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 1.68 ms 594.70 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 242.57 MiB/s 0 MiB/s 0.13 ms 0.23 ms
Random Read-Write 4k 28.84 MiB/s 19.22 MiB/s 0.28 ms 1.70 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 20.66 MiB/s 0.66 ms 3.07 ms
Sequential Read 777.28 MiB/s 0 MiB/s 0.04 ms 0.24 ms
Sequential Read 128k 2653 MiB/s 0 MiB/s 0.38 ms 0.61 ms
Sequential Write 0 MiB/s 151.87 MiB/s 0.09 ms 0.18 ms
Sequential Write 128k 0 MiB/s 844.15 MiB/s 0.52 ms 2.03 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 13.37 s 14.96 GiB/sec 15685430 ops/sec
Read 1MB 3.27 s 306.09 GiB/sec 313432 ops/sec
Write 30.00 s 2.58 GiB/sec 2710234 ops/sec
Write 1MB 13.95 s 28.66 GiB/sec 29348 ops/sec

Benchmark Network

Server File Download (MB) Thời gian Download (ms) File Upload (MB) Thời gian Upload (ms) Ping (ms)
speedtest.xirra.net 639 10053 756 10404 12
speedtest1.rox.net 363 11311 607 10410 11
tng1.speedtest.mire.sfr.net 371 10492 312 11652 10
speedtest.meerfarbig.net 643 10446 743 10333 9