Contabo 12$ 16GB VPS M NVMe

 • Đánh giá 4/5 Tuyệt vời
 • Gói VPS 12$ 16GB VPS M NVMe
 • Phí dịch vụ 12$ -> 17.74$ /tháng
 • Số CPU 6 core
 • Ổ cứng 100GB NVMe
 • RAM 16GB
 • Ảo hóa KMV
 • Băng thông 32TB
 • Port mạng 400Mbs
 • Phí Setup 2.5$ -> 5.75$
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói VPS M NVMe mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: AMD EPYC 7282 16-Core Processor 2.8 GHz
 • Location: Đức
 • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Benchmark CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 1.91 ms 3145 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 1.70 ms 586.46 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k (validate opt) 180.41 MiB/s 0 MiB/s 0.13 ms
Random Read-Write 4k 20.90 MiB/s 13.93 MiB/s 0.29 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 17.96 MiB/s 0.57 ms
Sequential Read 128k (validate opt) 920.36 MiB/s 0 MiB/s 0.81 ms
Sequential Write 128k 0 MiB/s 765.17 MiB/s 0.43 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Read 10.06 s 19.88 GiB/sec 20848018 ops/sec
Read 1MB 5.34 s 187.09 GiB/sec 191583 ops/sec
Write 25.97 s 3.85 GiB/sec 4037067 ops/sec
Write 1MB 15.21 s 26.30 GiB/sec 26928 ops/sec

Benchmark Network

Server File Download (MB) Thời gian Download (ms) File Upload (MB) Thời gian Upload (ms) Ping (ms)
speedtest.global-layer.com 522 10721 484 10309 10
speedtest.green.ch 516 10696 465 10326 11
fra.speedtest.clouvider.net 516 10703 476 10368 10
speedtest.gigaspeedsurfer.de 514 10603 479 10295 6