Alibaba Cloud $4.5 Starter 1GB 1core

 • Đánh giá 2/5 Trung bình
 • Gói VPS $4.5 Starter 1GB 1core
 • Phí dịch vụ $4.5 /tháng
 • Số CPU 1 core
 • Ổ cứng 25GB
 • RAM 1GB
 • Ảo hóa Ẩn
 • Băng thông 2TB
 • VNBenchmark version 1

Đánh giá hiệu năng của gói Starter 1GB 1core mà VNBenchmark đã đăng ký thử. Thông tin thêm về cấu hình VPS:

 • CPU: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz
 • Location: Virginia, Mỹ
 • Hệ điều hành: Ubuntu 18

Lưu ý: Bài đánh giá chỉ để tham khảo, không phản ánh hoàn toàn chất lượng sản phẩm.

Benchmark CPU

Tên Thời gian Trung bình mỗi request Số phép tính mỗi giây
Đa luồng 30.00 s 13.79 ms 289.85 ops/sec
Đơn luồng 30.00 s 3.34 ms 299.22 ops/sec

Benchmark Ổ cứng

Tên Tốc độ đọc Tốc độ ghi Độ trễ
Random Read 4k 10.27 MiB/s 0 MiB/s 1.52 ms
Random Read-Write 4k 4.98 MiB/s 3.32 MiB/s 0.82 ms
Random Write 4k 0 MiB/s 9.72 MiB/s 0.70 ms
Sequential Read 132.63 MiB/s 0 MiB/s 0.12 ms
Sequential Write 0 MiB/s 71.75 MiB/s 0.09 ms

Benchmark RAM

Tên Thời gian Tốc độ Transfer Tốc độ tính toán
Đọc 30.00 s 3.86 GiB/sec 4043788 ops/sec
Ghi 30.14 s 2.91 GiB/sec 3051309 ops/sec