Chạy VNBenchmark chỉ với một dòng lệnh:

# Đánh giá sức mạnh VPS/Server
wget -qO- vnbenchmark.com/bash.sh | bash

# Đánh giá sức mạnh VPS/Server và Share kết quả wget -qO- vnbenchmark.com/bash-share.sh | bash
VNBenchmark in Github Demo Benchmark

Đánh giá sức mạnh VPS/Server

VNBenchmark giúp bạn có thể xem toàn bộ thông tin hệ thống, test tốc độ cpu,
ổ cứng và đường truyền kết nối từ các nước đến server.

  • Đơn giản, dễ sử dụng.
  • Tổng quan về cấu hình VPS/Server.
  • Test hiệu năng CPU, Ram, I/O Test, Fio Test, Speedtest.
  • Kiểm tra tốc độ đối với nhà mạng VNPT, Viettel, FPT.
  • Chia sẻ kết quả với bạn bè